Envirospray 300 |


(ระบบเอนไวโรสเปรย์ 300) เป็นผลิตภัณฑ์ ฉนวนกันความร้อนผืนเดียว ที่ไร้รอยต่อ โดยขึ้นรูป จากการฉีดพ่น ลงบนวัสดุ ที่ต้องการความเป็นฉนวนโดยตรง เช่น แผ่นโลหะ,ไม้, ปูน, กระเบื้อง, กระจก และยังสามารถฉีดพ่นได้บนพื้นผิว ของวัสดุทุกชนิด
ข้อมูลเพิ่มเติม |
Enviropanel |


(ระบบเอนไวโรพาเนล) เป็นผลิตภัณฑ์ ฉนวนเยื่อกระดาษ ที่ใช้ในการฉีดพ่น ลงในช่องว่าง ระหว่างผนังเบา เพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนและเสียง
ข้อมูลเพิ่มเติม |

Supacell |


(ระบบซูพาเซล) เป็นผลิตภัณฑ์ ฉนวนกันความร้อน ชนิดพ่น บนฝ้าเพดาน สามารถติดตั้ง ได้ง่ายรวดเร็ว (โดยทั่วๆ ไป จะใช้ที่ความหนาประมาณ 100 มม. ) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการกันความร้อน
ข้อมูลเพิ่มเติม |
Envirobatt |


(ระบบเอนไวโรแบท) เป็นผลิตภัณฑ์ ฉนวนกันความร้อน ที่ใช้วางบนฝ้าเพดาน ที-บาร์ ผิวหน้าด้านหนึ่งเป็นฟอล์ย
ข้อมูลเพิ่มเติม |


Cellulose Fibre | เยื่อกระดาษ

วัสดุเยื่อกระดาษของเรา

วัสดุเยื่อกระดาษของเรา ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล เป็นสัดส่วนประมาณ 75% ของผลิตภัณฑ์ แล้วนำไปทำการปรับปรุง คุณภาพด้วยแร่จากธรรมชาติ ในขบวนการผลิต และติดตั้งฉนวน ชนิดเยื่อกระดาษ จะไม่มีการใช้แร่ใยหิน, สารเคมีที่เป็นพิษ หรือมีผลต่อการหายใจ และเส้นใยที่เป็นสาเหตุ ของโรคมะเร็ง ทำให้สามารถกล่าวได้ว่า เป็นฉนวนชนิดเดียว ในตลาดปัจจุบัน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

 

คุณสมบัติมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนสูง :
มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนสูง โพรงอากาศภายในเยื่อกระดาษเป็นตัวป้องกันให้มีการถ่ายเทความร้อนน้อยที่สุดความคุมเสียงในห้อง :
เยื่อกระดาษมีอัตราการดูดซับเสียงสูง ทำให้การลดเสียงสะท้อนได้ดี (NRC)  ทั้งยังมีค่าความสามารถในการลดเสียงลอดผ่านสูง (STC)


ไม่ลามไฟ :
ไม่ลามไฟ ตามมาตรฐานสากล, การลามไฟเป็น ‘0’ จากคุณสมบัติของแร่เพิ่มคุณภาพกลุ่มโบรอน


ประหยัดพลังงาน :
ประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศสูงสุดถึง 42%.ไร้รอยต่อ :
ทำให้ไม่มีช่องว่างให้เกิดการถ่ายเทความร้อน, เสียง ทั้งยังสามารถตกแต่งปิดผิวหน้าถ้าต้องการ


ป้องกันแมลงรบกวน / เชื้อรา :
ป้องกันแมลงรบกวน / เชื้อรา แมลงสาบ, มด, ปลวก. ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ทั้งยังป้องกันการเกิดเชื้อรา


ไม่เป็นพิษ :
เนื่องจากไม่มีแร่ใยหิน, สารพิษ, สารก่อมะเร็ง, สารระคายเคืองต่อระบบหายใจ จึงไม่จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องแสดงอัตราความเป็นอันตราย (Hazard Chemical Code)


น้ำหนักเบา :
เยื่อกระดาษมีน้ำหนักเบาไม่มีผลต่อโครงสร้างปกติใช้ได้กับสถาปัตยกรรมทุกรูปแบบ :
โดยงานประเภทฉีดพ่น ทำให้มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งบนสถาปัตกรรมทุกรูปแบบโดยไม่จำกัด และไม่ทำให้รูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงไปป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ :
ทำหน้าที่แยกพื้นที่ส่วนที่เย็นและร้อนออกจากกัน ทำให้ไม่เกิดการควบแน่นของความชื้นเป็นหยดน้ำ


การรับประกันคุณภาพ :
รับประกันคุณภาพตลอดอายุ 10 ปีขึ้นไป นับจากวันที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล/ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม :
ผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล/ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำจากกระดาษรีไซเคิลที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการผลิตใหม่


Select Language | ไทย | English |

Cellulose Fibre |เยื่อกระดาษ


วัสดุเยื่อกระดาษ ของเรา ทำจาก กระดาษรีไซเคิล เป็นสัดส่วน ประมาณ 75% ของผลิตภัณฑ์ แล้วนำไป ทำการปรับปรุง คุณภาพ ด้วยแร่จากธรรมชาติ ในขบวนการติดตั้ง ฉนวนชนิดเยื่อกระดาษ จะไม่มีการใช้แร่ใยหิน, สารเคมีที่เป็นพิษ หรือมีผลต่อการหายใจ และเส้นใย ที่เป็นสาเหตุ ของโรคมะเร็ง ทำให้สามารถกล่าวได้ว่า เป็นฉนวนชนิดเดียว ในตลาดปัจจุบัน ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม|
Home Insulation Basics |
รู้จักฉนวนกันความร้อน

จากการที่ ต้นทุนพลังงาน ทั้งโลกสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทำให้การออกแบบ, การเลือกใช้ระบบ เพื่อให้มี ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด เป็นหลักสำคัญ ในการพิจารณา ในการประหยัดค่าใช้จ่าย  การเลือกฉนวน ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้งานในสถานที่ต่างๆ ทั้งในบ้าน, ที่ทำงาน หรือในโรงงาน จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย, และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้อมูลเพิ่มเติม |


2011 © Copyright Nutural Insulation 2009.
All rights reserved.